تشریفات-عروسی

رویکردی نوین از مجموعه تشریفات عروسی تقی زاده (بيسان)

گروه تشریفات عروسی  و مجالس تقي زاده (بيسان) با اندوخته ی سالها تجربه ، هم اکنون با رویکردی نوین در عرصه ی طراحی ، فضا سازی و گل آرایی در خدمت شماست …
مجری و برگزار کننده : جشن ها ، همایش ها و سمینارها

ارتباط و تبادل نظر با صاحبان سبک در زمینه ی خلق فضاهای تشریفاتی و همگام شدن با متدهای روز بین المللی و گونه های فرهنگی مختلف از جمله سبک اروپایی، از ویژگی های ماست . ایجاد تنوع و به روز رسانی در طراحی های نوین ، گریزی از یکنواختی و مشابه سازی خواهد بود . هم چنین طراحان قادر خواهند بود پسند و سلیقه ی خاص شما را همان گونه که مد نظر است، به اجرا گذارند . وجه امتیاز تشریفات مجالس بیسان، تاثیر مستقیم دیدگاه مدیریت مجموعه ی تشریفات تقي زاده در جهت دادن به تفکر طراحان می باشد . از سوی دیگر طراحان با به کار بردن اصول زیبا شناسی و قواعد فرم و بافت و رنگ ، ترکیب مناسبی ایجاد می نمایند که منحصر به محدوده ی خاص اجتماعی نیست و این هنر در خدمت رفع نیاز همه ی اقشار با هرتوانی خواهد بود .

با مدیریت: مهندس تقی زاده